03 oferta


Oferta

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo sieci jest podstawą sprawnego funkcjonowania zarówno małych, jak i dużych firm. Wbrew powszechnej opinii zabezpieczenie sieci LAN i Wi-Fi nie ogranicza się jedynie do połączenia z siecią Internet – coraz częstszą przyczyną błędów w sieciach wewnętrznych są urządzenia i aplikacje działające w jej obrębie. Dlatego rozwiązania stosowane w zabezpieczaniu sieci nie powinny być zorientowane wyłącznie na zewnątrz – w dużym stopniu powinny być oparte o monitoring sieci wewnętrznej i oprogramowania działającego w jej obrębie.

Teleinformatyka

Oferowane przez nas usługi teleinformatyczne wykraczają poza tradycyjne rozumienie łączności. W czasie postępu technologicznego, który dokonał się w ostatnich latach, stworzono rozwiązania, które kilka lat temu były nieosiągalne, dzięki czemu można skontaktować się z każdą osobą w każdym zakątku świata nie tylko za pomocą fonii, ale również dzięki wideokonferencjom, np. wykorzystując system Polycom, Acano czy Tely Labs do wideokonferencji. Pokonanie odległości i znaczne obniżenie kosztów to nie jedyne plusy wykorzystywania rozwiązań teleinformatyki. Kolejną zaletą jest łatwość obsługi wielu użytkowników, np. w przypadku open space business. Stosowana przez nas technologia opiera się na protokole VoIP. Dzięki zastosowaniu bramek VoIP korzystanie z rozwiązań teleinformatycznych jest do złudzenia podobne do korzystania z tradycyjnego telefonu, ponieważ za pomocą wspomnianej bramki można podłączyć do centrali VoIP, serwera VoIP dowolny aparat telefoniczny. Różnica między tradycyjnymi połączeniami a nowoczesnymi serwerami teleinformatycznymi polega na tym, że serwery komunikacji to centra gromadzenia i wymiany informacji bez względu na to, jaki aparat jest wykorzystywany.

Rozwiązania sieciowe

Rozwiązania sieciowe

Nasza oferta dotycząca sieci obejmuje zarówno projektowanie i budowę sieci LAN, WAN i Wi-Fi z wykorzystaniem najnowszych technologii jak i ich konfigurację. Tworzenie sieci opieramy nie tylko na wiedzy o potrzebach firmy, ale również na przewidywaniach jej rozwoju, co jest niezwykle ważne, aby zabezpieczyć firmę np. przed niewystarczającą przepustowością sieci w momencie dynamicznego rozrostu przedsiębiorstwa. Perspektywiczne podejście jest nieodzowne przy tworzeniu projektu sieci, nie tylko ze względu na planowany rozwój firmy, lecz również ze względu na coraz większą informatyzację, np. zwiększającą się liczbę urządzeń sieciowych.

W biznesie najważniejsze jest bezpieczeństwo – doskonale zdajemy sobie z tego sprawę – dlatego korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii z zakresu zabezpieczenia sieci, które możemy wdrożyć już na etapie projektowania sieci, a także w przypadku zwiększania bezpieczeństwa już istniejącej sieci. Jako integrator rozwiązań informatycznych możemy wdrożyć zabezpieczenia sieci zarówno na etapie projektowania sieci od podstaw, jak i w czasie jej przebudowy. Przed przystąpieniem do pracy zawsze określamy bieżące potrzeby klienta, a także bierzemy pod uwagę plany rozwojowe firmy, aby w najdynamiczniejszej fazie rozrostu przedsiębiorstwo nie miało żadnych problemów z funkcjonowaniem sieci. Dzisiejszy świat to dane, a my gwarantujemy ich bezpieczeństwo.

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Projektując rozwiązanie informatyczne zawsze skupiamy się na rozpoznaniu potrzeb i wymagań naszych klientów, tak aby opracować optymalne i kompleksowe rozwiązanie uwzględniające istniejącą specyfikę i procesy biznesowe. Jest to podstawą do właściwego zaplanowania koniecznych działań i rzetelnej wyceny kosztów inwestycji. W naszej pracy kierujemy się zasadą, że wybór i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, które pomoże naszym Klientom zrealizować założone rezultaty, które wcześniej były niemożliwe lub trudno osiągalne. Proces wdrożenia nowego systemu informatycznego jest niezwykle trudny i odpowiedzialny, gdyż jest jednym z istotnych czynników decydujących o losach i kondycji firmy lub instytucji w przyszłych latach. Związanie się z kompetentnym i solidnym partnerem może być dla Państwa gwarancją, że proces ten zakończy się powodzeniem.

Serwery

Serwery

W Naszej ofercie serwerów znajdują się zarówno rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla instytucji wymagających ogromnych mocy obliczeniowych. Współpracujemy z producentami wiodących światowych marek takich jak HP, DELL, IBM oraz z producentami polskimi o ugruntowanej renomie europejskiej takimi jak ACTINA, która jest obecnie największym dostawcą kompleksowych systemów serwerowych w obszarze HPC (High-Performance Computing) dla polskich środowisk naukowych.

Szkolenia i Serwis

Szkolenia i Serwis

Prowadzimy szkolenia z zakresu administrowania i obsługi urządzeń z branży teleinformatycznej dostarczanych przez wiodące marki na świecie. Serwisujemy oraz prowadzimy szkolenia na oferowane przez nas rozwiązania w okresie wdrożenia oraz w całym cyklu ich użytkowania.

Technologie budynkowe

Mnogość systemów instalowanych w nowoczesnych biurowcach może przyprawić o zawrót głowy, stąd niezmiernie istotne jest by były one ze sobą zintegrowane w sposób pozwalający na jak najszersze nimi zarządzanie a jednocześnie tak, by wszelkie czynności obsługowe angażowały personel w jak najmniejszym stopniu. Ponieważ wiele z systemów budynkowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, ich niezawodna i bezawaryjna praca stanowi dla nas najwyższy priorytet. Projektowane przez nas systemy nie tylko spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa ale cechują się wysoką niezawodnością i bezawaryjnością. Mając za sobą ponad dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, wykonawstwie oraz nadzorze budowlanym instalacji budynkowych oferujemy inwestorom pełne wsparcie na każdym etapie budowy, tak by żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

Nasze realizacje

Nasze realizacje

Panel logowania

Help Desk